افتخارات بین المللی

افتخارات بین المللی

کسب مقام اول در مسابقات بین المللی فصل سوم کیس مادینگ MSI در دو بخش Tower Mod (کیس مادینگ) ، Scratch build (خلق کیس ) قابل ذکر است که از بین ده ها شرکت کننده از کشورهایی همچون آمریکا آلمان ، هلند ، ژاپن و کشور های مطرح دیگر ، PCMOD برای اولین بار به عنوان تیم ایرانی در چند سال اخیر توانست در دو بخش به مقام اول برسد.