رضایتمندی مشتریان

رضایتمندی مشتریان

دراین بخش شما می‌توانید ویدیو‌های مربوط به رضایت مشتریان بتل باکس را مشاهده کنید

مصاحبه‌های اختصاصی با مشتریان بتل باکس

BATTLE BOX - X RAY

مصاحبه با فرهاد توانا

BATTLE BOX - HEXA TECH

مصاحبه با مهندس ساختیان‌چی