کابل های اسلیو شده

مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

کابل اسلیو 6PIN PCI-E

کابل 6 پین افزاینده اسلیو شده به طول 30 سانتی متری همراه با رنگ های مختلف قابل انتخاب میباشد.همانطور که از نام این کابل ها مشخص هست ، نوعی از کابل ها هستند که بصورت افزاینده ، مابین کابل خود پاور و قطعه مورد نظر قرار میگیرند تا وظیفه افزاش طول را بر عهده داشته باشند .
50,000 تومان

کابل اسلیو PCI-E 8 PIN ATX

کابل 8PIN ATX افزاینده اسلیو شده به طول 30 سانتی متری همراه با رنگ های مختلف قابل انتخاب میباشد.همانطور که از نام این کابل ها مشخص هست ، نوعی از کابل ها هستند که بصورت افزاینده ، مابین کابل خود پاور و قطعه مورد نظر قرار میگیرند تا وظیفه افزاش طول را بر عهده داشته باشند .
تومان

کابل اسلیو 4+4 PIN

کابل 4 پین افزاینده اسلیو شده به طول 30 سانتی متری همراه با رنگ های مختلف قابل انتخاب میباشد.همانطور که از نام این کابل ها مشخص هست ، نوعی از کابل ها هستند که بصورت افزاینده ، مابین کابل خود پاور و قطعه مورد نظر قرار میگیرند تا وظیفه افزاش طول را بر عهده داشته باشند .
تومان

جامپر پاور

روشن کردن چراغ های کیس بدون نیاز به روشن کردن کامپیوتر
تومان

کابل اسلیو PCI-E 8 PIN

کابل 8 پین افزاینده اسلیو شده به طول 30 سانتی متری همراه با رنگ های مختلف قابل انتخاب میباشد.همانطور که از نام این کابل ها مشخص هست ، نوعی از کابل ها هستند که بصورت افزاینده ، مابین کابل خود پاور و قطعه مورد نظر قرار میگیرند تا وظیفه افزاش طول را بر عهده داشته باشند .
تومان

کابل اسلیو PIN 24 EPS

کابل 24 پین افزاینده اسلیو شده به طول 30 سانتی متری همراه با رنگ های مختلف قابل انتخاب میباشد.همانطور که از نام این کابل ها مشخص هست ، نوعی از کابل ها هستند که بصورت افزاینده ، مابین کابل خود پاور و قطعه مورد نظر قرار میگیرند تا وظیفه افزاش طول را بر عهده داشته باشند .
تومان